NOTICIES DE LA TAULA ENERGÈTICA I D’HABITATGE DE FIGUERES

LA TAULA ENERGÈTICA I D’HABITATGE DE FIGUERES

Comunica que aquesta setmana ens han ates la Sra. O. K. de Figueres, de 57 anys, soltera, que cobra una pensió de prejubilació de 426 euros, que ha rebut l’ordre del jutjat per desnonar-la de casa seva, i que des de fa més d’un any, viu en el pis sense aigua, ni llum, ni gas perquè el propietari va donar ordre a les companyies de tancar-li els subministres.

Aquesta senyora, des del moment que va tenir el problema d’habitatge, es va dirigir als serveis socials de Figueres, que li van indicar que no podien fer res per ella i que es busqués un pis per viure-hi. Ella va respondre que amb 426 euros i sense contracte de treball ningú li llogaria un pis. L’ajuntament no li va informar que amb la llei 24/2015 està prohibit que ningú a Catalunya es quedi sense subministres, ni van vetllar pels seus Drets obligant al propietari, que és un gran tenidor, o a les companyies pertinents que li tornessin a donar d’alta dels subministres. Tampoc no li van dir que quan una persona és desnonada té dret a un pis de la taula d’emergència social i que mai podrà quedar-se al carrer. O sigui que han estat causant a aquesta senyora un estat de tant sofriment i tensió que li ha originat problemes de salud per alteracions de la pressió, sagnants i depressió.

Aquesta setmana va tornar a intentar parlar amb la seva treballadora social, suplicant que l’atengués, però li van negar l’assistència i li van dir que fins el dia 5 d’octubre no l’entrevistarien.

L’actitud de l’ajuntament de Figueres de maltractar una senyora a qui se li ha negat tot: la informació necessària , l’ajuda legal, la vivenda, els subministres, a qui se li ha mentit i incomplert la llei 24/2015 quant a habitatge i la pobresa energètica, demostra la poca honestetat i poques ganes de col.laborar amb la ciutadania vulnerable d’aquest consistori.

La Taula energètica i d’Habitatge de Figueres es mostra totalment escandalitzada davant d’aquesta postura de negligència i manca de professionalitat de l’ajuntament de Figueres que malauradament s’ha convertit en la seva actitud normal.

Aviso: la responsabilidad del contenido de esta entrada es pura y únicamente competente a su autor.

CARTA OBERTA DE LA TAULA ENERGÈTICA I D’HABITATGE DE FIGUERES AL SR. PERE CASELLAS

Benvolgut, Sr. Pere Casellas,

Som la TAULA ENERGÈTICA I D’HABITATGE DE FIGUERES. Vostè ja ens coneix molt, tant per les nombroses cartes que l’hem estat enviant per delatar la situació de pobresa extrema i d’injustícia social en la qual viuen molts veïns de Figueres que han sofert els agravis, maltractaments. desídia i menyspreus per part de vostè, així com per denunciar el fre que vostè sempre ha posat a qualsevol ajuda cap els afectats de la pobresa energètica.

 En primer lloc, comentar-li que vostè va entrar en aquest Consistori amb la condició d’ostentar SIS càrrecs aconseguits a través d’una negociació amb la Sra. Marta Felip a canvi de permetre-li a ella continuar com a Alcaldessa de Figueres, o sigui per intercanvi mutu de favors. Els seus càrrecs han estat no res menys que:

Tinent d’alcalde, Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Benestar Social, Delegat per la transformació del barri de Sant Joan, Delegat de Planejament, Habitatge i Vicepresidència executiva de FISERSA.

O sigui que vostè es va adjudicar les principals Regidories i càrrecs de l’Ajuntament, que li atribuïen a vostè un poder polític absolut.

Vostè, Sr. Casellas, no va entrar en aquest govern per intentar pal·liar el sofriment dels més dèbils, com vostè s’ha atrevit a dir als mitjans de comunicació: “No vull renunciar al nostre projecte social que és un compromís amb els desnonats, els aturats i les vídues”,

sinó per pura ambició política, social i econòmica. Aquestes paraules ens han semblat una mofa intolerable cap als ciutadans que han patit la indiferència i negligència de vostè, perquè d’haver volgut treballar, amb humilitat i honestedat pel bé social, en primer lloc, s’hauria conformat en exercir tan sols la Regidoria de Benestar Social, que és una de les més importants en qualsevol municipi, i no hauria acaparat per vostè sol sis càrrecs en total. Això demostra una avarícia immesurable de poder! Sr. Casellas, parlem clar! a vostè mai no li ha interessat actuar sota la via d’una política social, sinó tot al contrari, la seva política va ser totalment contrària a exercir a favor del benestar dels ciutadans i recordi que vostè ho va fer saber públicament en una reunió que vam mantenir amb vostè i altres directius de serveis socials, quan li vam preguntar el perquè vostè estava en aquest càrrec quan parlava amb tan despit dels més desfavorits i la seva resposta va ser:

“Precisament, per impedir que es resolgui la seva situació”

 Se’n recorda? Nosaltres vam conèixer la mena de persona que era vostè: L’enemic dels desfavorits.

No s’estranyi, que després de tots els danys que han hagut de sofrir els ciutadans amb menys recursos per part de vostè, la nostra entitat hagi sentit un gran revulsiu en escoltar les seves paraules, que qualificaríem d’un cinisme extraordinari:

“Que pretén preservar els drets de les persones més vulnerables i augmentar la despesa en polítiques socials”.

RESPECTE A L’HABITATGE:

-No va portar a terme una política encarada a resoldre els problemes socials de l’habitatge de Figueres: El municipi de Figueres amb una població d’uns 45.000 habitants compta tant sols amb 37 pisos per a allotjar a famílies per a una emergència social el que comporta que, moltes vegades, quan una família ha de sortir de la seva vivenda per un desnonament o per una emergència, l’Ajuntament no tingui possibilitats d’allotjar-la en cap vivenda i els hagi de traslladar en una pensió amb tota la despesa addicional que això ocasiona,

RESPECTE A BENESTAR SOCIAL

1.Vostè va tenir la crueltat de treure l’alimentació a totes les famílies que cobren una renda mínima a partir de 425 euros, encara que tinguin mainada, per la qual cosa va condemnar a moltes famílies i nens del municipi a malviure sota una dieta mancada d’una alimentació nutritiva per a un bon creixement intel·lectual i físic dels infants.

Així mateix, va permetre que s’entreguessin aliments cuinats caducats a les famílies i que al CDA no donin ni carn ni peix ni fruites ni verdures a famílies sense cap recurs per poder-ne comprar.

2.Vostè no es va preocupar de donar recursos als serveis socials que estan saturats de feina, ni d’augmentar la plantilla dels treballadors ni cobrir les baixes dels tècnics immediatament, cosa que impossibilita poder atendre amb eficiència la gran afluència de ciutadans afectats per penúries econòmiques que hi acudeixen en busca d’ajuts i de suport. Fins hi tot les baixes del personal poden trigar a cobrir-se 2 mesos més tard.

3.Vostè va negar el Dret a l’empadronament a persones que viuen en el municipi, ocasionant, entre altres coses, que alguns ciutadans no poguessin accedir ni al Dret a la sanitat pública i que entre altres coses, que no poguessin efectuar cursos interessants per ajudar a trobar feina… Incomplint amb la llei especificada en el B.O.E número 71 del 24 de març del 2015, que obliga als ajuntaments a empadronar tots els ciutadans que viuen en el municipi.

4.Vostè va destacar per fer una política repressiva, intimidatòria i amenaçadora cap a la Taula Energètica i d’Habitatge de Figueres enviant-nos contínuament la policia, quan nosaltres tan sols preteníem defensar, en actitud totalment pacífica i en silenci, les persones que estaven en total vulnerabilitat econòmica i totalment desprotegits per la política neoliberal de vostè.

5.Amb el govern de vostè s’ha arribar a oferir a alguna persona que s’ha quedat sense vivenda, el pis/alberg per transeünts, quan només s’hi pot estar de nits i passar-se tot el dia al carrer, amb el fred que fa al carrer.

6.Vostè ha acceptat que nens de famílies sense recursos, que no poden menjar una dieta adequada, no se’ls hagi permès accedir al menjador escolar, que els hi hagués permès disposar, almenys d’un àpat nutrient al dia.

7.Ja, a la primera reunió que vam tenir amb vostè, a l’inici del seu mandat, per tractar d’assumptes d’emergència social derivada de la pobresa energètica,   així com d’intentar parlar amb vostè de millorar la política social emprada per serveis socials, no tan sols ni ens va voler escoltar ni dialogar amb nosaltres sobre la gravetat d’aquest assumpte, sinó que es va limitar a dir-nos que no pensava fer cap canvi d’actuació del que s’havia fet fins el moment, que ni es pensava estudiar el seu funcionament… i nosaltres ens vam preguntar com un Regidor de Serveis socials no tenia ni la voluntat, ni en el seu començament de mandat, d’intentar treballar, esbrinar el funcionament del Departament que dirigia, pensar en millorar-lo, actuar en conseqüència, apropar-se a les entitats que porten temes socials com la nostra, tal com és previsible que faci qualsevol nou Directiu que va en una empresa a treballar… i a més, va ser la primera vegada que ja ens va amenaçar en enviar-nos a la policia si intentàvem acompanyar les persones i defensar els seu ja malmesos Drets.

10).Vostè no s’ha responsabilitzat de fer complir les lleis, normatives, ajuts, informacions, gestions, etc. que l’obliga el seu càrrec de Regidor de Serveis socials i d’Habitatge. Com exemple citarem la manca d’informació que es dóna als ciutadans de Figueres, sobre la llei 24/2015 aprovada per la Generalitat que prohibeix a les empreses subministradores tallar l’aigua, gas i llum a les persones per problemes econòmiques i que requereixen d’un aparell elèctric per a la seva salut. Poquíssimes persones a Figueres han estat assabentades d’aquesta llei, ni vostè no ha posat cap persona a un servei d’informació per poder assessorar les persones que pateixen de pobresa energètica, com era la seva obligació.

11.Vostè va ometre informar a la ciutadania de Figueres d’una convocatòria de la Generalitat, que va sortir en el D.O.G número 6946 del 31 d’agost del 2015, per ajudar a sufragar les despeses dels subministres per a les famílies que patien de pobresa energètica i que els tràmits per accedir-hi començaven el dia 1 de setembre i que s’acabaven el dia 15 d’octubre, o sigui que els ciutadans tenien més d’un mes i mig per poder fer els tràmits pertinents, però tanmateix, vostè ho va ordenar publicar el dia 7 de d’octubre quan el termini era fins el dia 15 d’octubre, i que tenint en compte que aquesta setmana hi havia un pont, els ciutadans només van comptar amb CINC dies hàbils per fer les gestions, el que va impossibilitar que la majoria d’afectats poguessin accedir a aquesta ajuda.

12.Vostè va incomplir l’acord que tenia amb la Taula Energètica i d’Habitatge de Figueres en el qual es comprometien a informar-nos de qualsevol ajut, acció i novetat que hi hagués respecte als subministres, a fi que nosaltres poguéssim informar a tots els nostres membres que pateixen d’aquest problema. Aquesta moció va ser aprovada per unanimitat en el Ple de l’Ajuntament de Figueres de data 7 d’abril del 2015 i mai no ha volgut complir els seus pactes. I Llavors com pot tenir el desvergonyiment de dir aquestes paraules següents a la premsa:

“Estem al costat dels més desfavorits, d’aquells que no poden obrir la calefacció” Vergonya aliena!

13.En una altra reunió que vam tenir amb vostè i que vam parlar d’una persona que per no tenir empadronament a Figueres, vostè es negava a deixar-lo dormir en un allotjament de l’Ajuntament i que el deixava al carrer amb els freds de l’hivern i malalt com estava,  sense poder anar al metge, vostè, en lloc de sensibilitzar-se i donar un ajut d’immediat, va negar-se a fer res cap a aquesta persona. En preguntar-li nosaltres el per què vostè havia escollit aquest càrrec de Regidor de serveis socials tenint en compte aquest rebuig i menyspreu cap als més desfavorits, vostè ens va contestar i públicament, que precisament ocupava aquest càrrec per evitar que es poguessin solucionar problemes semblants als que nosaltres exposàvem.

Per acabar aquesta carta, li volem comentar que no ens creiem cap causa noble en la seva actitud actual, vostè, Sr. Casellas, no tant sols ha desenvolupat el seu càrrec amb desídia, manca de professionalitat, mala praxis, mala gestió, sense cap rigor i negligència, sinó que ha demostrat una manca de sensibilitat i d’empatia cap el sofriment aliè que ens ha fet pensar que vostè no era una bona persona.

També sabem que vostè és una persona ambiciosa y que lluitarà amb totes les seves forces per continuar acaparant càrrecs al govern,-que vostè dirà, amb tot cinisme, que és pel bé públic, i que tan sol està en aquests moments en un lleu impàs, i que segurament,   tot és fruit d’una estratègia política, però que vostè tornarà, Sr. Casellas, la seva cobdícia no té límits.

Figueres, 4 de febrer del 2017.

Aviso: la responsabilidad del contenido de esta entrada es pura y únicamente competente a su autor.

LA DESINFORMACIÓ DE LA GENT QUE VA A SERVEIS SOCIALS DE FIGUERES

Que la Taula Energètica i d’Habitatge de Figueres és una entitat combativa i activista que no es deixa comprar ni vendre per a ningú, que en tot moment està per denunciar qualsevol injustícia social que l’administració o qualsevol institució efectuï als més vulnerables, que sempre ha actuat sense cap tipus de temor i que en cap moment deixarà de fer-ho és un fet real, que es pot entendre, que per falta de costum en aquest municipi, que no es mou a no ser que sigui per un acta independentista (les qüestions socials no motiven a concentrar-se a cap partit de la suposada “oposició”) que incomodi a l’administració, però el que és més difícil d’entendre és que el personal de serveis socials, suposadament, per ordres de la direcció, a més de no informar degudament als afectats per la pobresa energètica i d’Habitatge, de deixar de dir la veritat, d’afirmar com un “mantra” que no hi ha res a fer per solucionar els problemes dels usuaris, quan la seva responsabilitat seria la d’intentar pal·liar les situacions que infligeixen les lleis dels Drets Humans, que, a més de no fer-ho, coaccionin als seus usuaris en contra de l’ entitat, que els propis treballadors de serveis socials, que estan en una situació desbordada de treball, mal pagats, amb inseguretat laboral, etc. pressionin a les persones que van a la Taula Energètica i d’Habitatge de Figueres perquè deixin de fer-ho, que intentin desprestigiar-la davant dels usuaris, com està passant actualment, sembla més que roí i covard, la mostra més palpable de l’aberració que el SISTEMA ha aconseguit: dividir la classe treballadora i convertir els botxins en víctimes i les víctimes en botxins.

Per tot plegat la Taula Energètica i d’Habitatge de Figueres considera la importància de la seva feina que els ha fet guanyar el rebuig i l la por de l’administració cap el seu grup, cosa que els anima a seguir pel mateix camí. “No ens aturarem fins que l’ajuntament de Figueres protegeixi als més febles i vulnerables. Som la VEU DELS SENSE VEU” diuen.

Aviso: la responsabilidad del contenido de esta entrada es pura y únicamente competente a su autor.