LA TAULA ENERGÈTICA I D’HABITATGE DE FIGUERES

certifica

Que l’Ajuntament de Figueres està portant una política de gestió econòmica nefasta, negligent, de mala praxis  i indiferent cap als ciutadans de Figueres, malgastant els diners de l’erari públic i deixant de banda els aspectes socials bàsics:  de l’habitatge, aigua, gas, llum, alimentació, educació, sanitat…Fins i  tot, en casos d’emergència social,   els serveis socials,  no poden oferir cap habitatge per allotjar  a cap família ni a cap persona malalta, ni de la tercera edat… Senzillament perquè no existeix.

El mateix Hospital de Figueres, quan es troba en algun cas en el qual necessiten d’algun lloc per ubicar-hi un pacient, es troba totalment impotent, i els metges davant d’aquesta mancança tan greu, no saben com resoldre-ho.

Segons comunica el Sr. Oscar Verges, Regidor de Compromís d’Esquerres per Figueres, en aquest municipi hi ha 783 pisos buits que provenen d’execucions hipotecàries i que estan en mans d’entitats financeres, i,  el nostre Ajuntament,  tot i tenir-hi  tot el dret i l’obligació, no els imposen la taxa corresponent per l’ús anòmal de l’habitatge aprovada l’any 2016, la qual desmotivaria als grans tenidors de tenir-los buits i, que alhora, permetria recaptar fondos per a polítiques socials. Tampoc no s’adhereixen a la llei de la Generalitat 24/2015 que permet l’expropiació temporal d’usdefruit d’habitatges buits per dotar al municipi d’un parc d’habitatges per atendre les persones que estan en situació d’exclusió residencial.L’Ajuntament, aquest any passat, es va gastar 146.000 euros dels diners dels contribuents per atendre l’emergència en l’àmbit de l’habitatge de la següent manera:  En hostals 80.600 euros i en pisos gestionats per entitats privades 65.500 euros, o sigui que tota aquesta  despesa ha resultat un malbaratament totalment infructuós i deshonest de l’erari públic,  ja que amb aquesta quantitat l’ajuntament  hauria pogut llogar uns 24 pisos, a una mitjana de lloguer de 500 euros mes aproximadament, estalviant molts diners públics, dotant al municipi d’un parc d’habitatges de lloguer social, tot plegat, sense perdre la seva obligació de no aliar-se amb el poder financer i efectuar les mesures pertinents per aconseguir els pisos buits dels bancs. Aquestes mesures també facilitarien la possibilitat més econòmica de poder compartir pis a persones soles i aportaria una comoditat per a les famílies, impossible d’obtenir en una habitació d’ un hostal. Som coneixedors que hi  ha alguna família amb criatures que porta més d’un any en una pensió i que per a una família nombrosa el nostre consistori va arribar a pagar gairebé 6.000 euros mensuals entre la pensió i el menjar durant un període superior a  6 mesos,  i aquests, tan sols, són dos exemples de totes les insensateses comeses per aquest consistori.

 Com no hi ha recursos per a serveis socials, ja que el nostre ajuntament els dota d’un pressupost totalment insuficient per poder exercir la seva feina,  la política que utilitza la seva direcció està més encarada a la repressió, amenaces, indiferència i negligència, que a intentar arreglar i prevenir els assumptes socials i econòmics dels ciutadans figuerencs.“No hi podem fer res”  repeteixen com un mantra.a les persones que hi acudeixen per a intentar trobar un suport a les seves necessitats.

Alguns penosos exemples:

Les famílies que reben una prestació de 425 euros, per més membres que hi hagin i criatures, se’ls hi treu el Dret a poder tenir aliments.

Hi ha persones que viuen a Figueres i el consistori es nega a empadronar-los, deixant-los sense Drets ni sanitat pública i incomplint la llei especificada en el B.O.E número 71 del 24 de març del 2015, que obliga als ajuntaments a empadronar tots els ciutadans que viuen en el municipi.

-El cas d’una  una noieta de 18 anys, molt malalta, que estava dormint al carrer i que havia anat a  serveis socials demanant ajuda perquè havia fugit del seu domicili per maltractaments i, que en comptes d’haver-la acollit ràpidament per donar-li suport, la van “derivar” a la secció de transeünts de Cáritas, com si trobar-se amb una adolescent transeünt fos la cosa més normal del món… Com Cáritas viu d’ajudes i de subvencions, tampoc no es va trencar el cap en analitzar el problema d’aquesta noia ni en dedicar-li un moment d’atenció, i tota l’ajuda que se’ls hi va ocórrer  fer per un cas d’aquesta magnitud, va ser oferir-li un entrepà i la compra d’un bitllet de tornada a casa seva. Esperpèntic, però cert…

-El cas d’una persona que no tenia electricitat i que serveis socials li va indicar que no es dirigís a la Taula Energètica i d’Habitatge de Figueres perquè aquesta entitat no li podria resoldre  la seva situació ja que no s’hi podia fer res…, o sigui, que l’administració en lloc d’encarar-se al poder de les elèctriques i seguir la llei 24/2015 que prohibeix que cap ciutadà  es quedi sense llum, es van desentendre de la seva obligació d’informar i d’ocupar-se del compliment de la llei, mentint al respecte, i intentant que aquesta víctima de la pobresa energètica parlés amb la Taula Energètica perquè es quedés més indefens.

Amenaces reiterades a les persones que pertanyen a la Taula Energètica, intentant atemorir-les en retirar-los les ajudes en cas que continuessin formant part d’aquesta entitat

No vetllar per la salut pública dels ciutadans pemetent que visquin en pisos en males condicions amb humitats, fongs, vidres trencats, espais de 37 metros quadrats amb 5 persones a dintre i no fer res al respecte encara que hi hagi criatures.

L’ajuntament té un pis de propietat per allotjar els desnonats, amb criatures, el qual està ubicat en un cinquè pis d’una escala tenebrosa que no reuneix els mínims requerits per la Cèdula d’habitabilitat: L’escala no té porta, ni electricitat, els graons estan esquerdats, el passadís és estret i totalment fosc…, o sigui que en el cas d’un incendi podria haver-hi una massacre. –

Respecte a l’assumpte de la pobresa energètica, l’ajuntament continua incomplint la seva obligació de posar un servei d’informació cap als usuaris amb vulnerabilitat econòmica, per explicar-los que les companyies energètiques no poden tancar-los els subministres, i que, en cas de fer-ho, que han de denunciar-ho al seu ajuntament perquè els protegeixin i obliguin a les empreses a retornar-los el consum d’immediat. Fa dos anys d’aquest llei i continuen mirant cap a un altre costat

En resum, a Figueres hi ha un govern que està empobrint, menyspreant i usurpant, cada vegada més, els drets dels ciutadans, prioritzant els beneficis de les grans empreses i entitats financeres. La pregunta clau és: Fins quan els veïns continuarem permetent aquest ultratge?

 

Aviso: la responsabilidad del contenido de esta entrada es pura y únicamente competente a su autor.