LA IDEOLOGIA DE L’ENSENYANÇA

EL PRINCIPI DE L’ALIENACIÓ DE LA SOCIETAT COMENÇA A LA INSTITUCIÓ ESCOLAR

TEMA 1.

Els Governs de la Generalitat dirigits en aquests últims anys per el Sr. Mas i posteriorment per el seu successor ideològic el Sr. Puigdemont, han demostrat un total menyspreu cap al tema de l’ensenyança pública a Catalunya. No s’ha respectat la Constitució i l’Estatut d’Autonomia que expressa que l’educació ha de ser PÚBLICA, OBLIGATÒRIA I GRATUÏTA, i tanmateix, cap govern de la Generalitat, ni cap partit polític de l’oposició ni els professionals de l’ensenyament han lluitat per aconseguir-ho. El nivell d’educació a Catalunya és deplorable per diversos motius:

1.Per la quantitat de recursos que la Generalitat ha destinat per finançar l’escola privada-concertada en detriment de la pública.

2.Posteriorment, per les retallades que ha establert el govern de la Generalitat a l’educació pública, malgrat que han continuat finançant la privada.

3.Per al sotmetiment que el poder polític té respecte a les GRANS EMPRESES que motiva que l’educació estigui en mans del GRAN CAPITAL, o sigui de MULTINACIONALS del món de la comunicació, religioses, d’armament, financeres…, que dictaminen la pedagogia a seguir per als infants, en gaudir del MONOPOLI DE L’ENSENYANÇA a través de les editorials, els llibres de les quals seran utilitzats per adoctrinar els nens en totes les escoles, tant publiques com privades/religioses (no hi ha cap diferència de mètode entre les escoles públiques i religioses, ja que totes utilitzen les mateixes editorials) durant tota la seva vida escolar, o sigui des de P-3 fins a la sortida dels instituts, fet que els alienarà cap els valors de la ideologia dominant. Aquest sistema d’ensenyança que estafa les famílies en obligar-les a comprar tones de llibres, fins i tot amb errors, a uns preus indecents, molts dels quals ni els arribaran a utilitzar durant el curs, permet que les editorials canviïn els dissenys dels llibres, cada tres anys, NO ELS CONTINGUTS, que són els MATEIXOS, per obligar a les famílies a tornar a fer aquest dispendi escandalós, que no permetrà que ni els germans ni els companys els puguin tornar a aprofitar. Fins hi tot hi ha l’aberració “consentida” de nens que repeteixen curs i que han de tornar a comprar els llibres, perquè els de l’any anterior ja no els hi serveixen. Tal grau d’incompetència, desídia, mala fe, negligència… per part de polítics i de professionals de l’ensenyança que ho permeten i no ho denuncien, fa que ens n’adonem com d’indefensos i desprotegits estan els nens davant del nostre sistema educatiu. Ens preguntem el perquè les escoles accepten aquest sistema deplorable. En treuen algun benefici?

4.Per la manca de voluntat de la Generalitat i de lluita social per part del professorat, ampes, etc. De construir des del començament una escola pública catalana GRATUÏTA on tots els nens tinguessin les mateixes oportunitats i no hi haguessin desigualtats a les escoles. Si l’ensenyança, que tant la Constitució Espanyola, com l’Estatut d’Autonomia defineixen com obligatòria i gratuïta hagués anat pels procediments conseqüents que se’n treuen d’aquestes lleis i s’hagués exigit que hi quedés inclòs tot el material que requerien els infants per a la seva ensenyança reglada: tant els llibres, com les sortides escolars, etc. i les escoles, EN QUALITAT D’EDUCADORES, s’haguessin negat a «normalitzar» les diferències i les desigualtats a les aules respecte a consentir que hi haguessin nens de primera categoria i nens de segona categoria o sigui l’apartheid econòmic a les aules, potser ara no estaríem parlant de moltes causes perdudes, perquè en resum l’escolarització dels nens es pot definir amb els següents punts:

a) La institució escolar és segregadora, ja que divideix els nens per classes socials.

b) La institució escolar introdueix els nens en el sistema capitalista: triomfarà qui més té i els més vulnerables estan condemnats al fracàs escolar i a ser la mà d’obra barata del futur.

c) La Institució escolar normalitza les diferències socials, ja que els mateixos educadors les consenten i les executen: O sigui que l’escola ja prepara els nens per assumir que estan vivint en un sistema que els classificarà i els diferenciarà per classes socials.

d) La institució escolar penalitza la pobresa, ja que culpabilitzen o demostren indiferència cap els nens per la seva manca de recursos: prohibeixin als nens emportar-se els seus àlbums trimestrals a casa seva, quan les famílies no han pagat l’import del material, o fins i tot, no deixar-los assistir a les festes escolars tradicionals com la castanyada, carnestoltes… i els envien a casa! i sabem d’algun cas que no els hi han deixat menjar castanyes perquè no les havien pagades!!! SÍ, aquestes tortures i vexacions cap a els més febles i indefensos, passa a les nostres escoles! I com tot maltracta social necessita d’una justificació per executar-lo: L’escola culpabilitza per partida doble als infants: 1) pel seu baix estatus social i 2) per ser els fills de famílies «pobres/que consideren irresponsables i de vegades marginals”

e) La institució escolar està sotmesa a la direcció que els marca els MERCATS que són les propietàries dels llibres de text que les escoles exigeixen que comprin les famílies per aconseguir adoctrinar els nens per ser uns éssers totalment adaptats al sistema.

f) La institució escolar està anclada en el passat: S’aferren a les tradicions ancestrals i eviten tot canvi o innovació. Qualsevol persona o entitat que expressi alguna crítica cap a elles o intenti entrar en el “seu feu” són considerades immediatament com els seus enemics i lluitaran en contra d’elles amb totes les eines que els hi permeti el sistema.

Tanmateix, cal dir, que hi ha algunes escoles que s’han rebel·lat contra aquest sistema arcaic, còmode i còmplice amb els poders polítics i econòmics i que han optat per oferir una nova pedagogia molt més individualitzada cap a la personalitat de cada nen, confeccionada pels propis mestres, i basada en l’anàlisi, la reflexió, la insubmissió contra les injustícies i les desigualtat, la solidaritat, l’empatia cap a l’altre…

Continuarà: El tema II, tractarà de les editorials, els llibres dels quals, adoctrinen als nostres fills, a qui pertanyen, a què es dediquen i a quins sector va a parar el seu capital.

Aviso: la responsabilidad del contenido de esta entrada es pura y únicamente competente a su autor.