REIVINDICACIONS FONEMENTALS PER A UNA ESCOLA PÚBLICA DE TOTS A CATALUNYA

La Verdad Incómoda ha llegit les reivindicacions dels treballadors de l’ensenyament de Catalunya, que demanen , entre altres coses, una reducció de jornada, substitucions de personal des del mateix dia , reducció de 2 hores lectives per als major de 55 anys, .reducció de ràtios per aules…

La verdad incómoda, es suma a tota reivindicació pels Drets dels treballadors i en aquest cas de l’Ensenyament. El govern de la Generalitat de Catalunya, amb les retallades, està destruint el més preciat que pot tenir una societat: la Sanitat i l’Educació, però, malgrat tot, trobem a faltar en les demandes fetes pels treballadors i sindicats de l’ensenyament, la DIGNIFICACIÓ de l’educació a Catalunya, exigint la GRATUÏTAT I LA IGUALTAT de l’ensenyament tal com estableix l’article núm. 27 de la Constitució espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Ens preguntem com és que ni el professorat ni la societat no ha exigit ni ha reivindicat mai aquest Dret tant flagrant, quan l’ educació és una competència de la Generalitat. Fins i tot, ara, en aquests moments de reclamacions i de lluita social, hauria estat el moment de denunciar la perversa segregació escolar i discriminació, que pateixen una gran part d’alumnes de les escoles i instituts de Catalunya que, no poden efectuar els seus estudis obligatoris, amb igualtat d’oportunitats, per manca de recursos econòmics.

Considerem que no és legítim parlar de la Defensa de “l’ENSENYAMENT PÚBLIC I DE QUALITAT” sense exigir els principis de la GRATUÏTAT i de la IGUALTAT a l’ensenyança, que són els únics que garanteixen la dignitat dels nens als Centres Escolars.

Les reivindicacions que afegiria la verdad Incómoda, a més de les ja formulades pels treballadors de l’ensenyament serien:

1-Acabar amb les subvencions per a totes les escoles privades, els diners de les quals s’haurien d’utilitzar per augmentar els recursos de les Escoles Públiques .

2-Acabar amb aquest sistema pedagògic obsolet, basat en l’obediència, la memorització del llibre de text, la submissió al sistema, les jerarquies, la competència, les notes…

3-Acabar amb el negoci exorbitant de la compra de llibres de text, les editorials dels quals pertanyen a empreses multinacionals de mitjans de comunicació, religioses, financeres, de compra d’armament…, i tenir tant sols uns llibres de consulta a l’aula. Els temaris els prepararien el professorat, com ja fan algunes escoles compromeses amb un aprenentatge basat en la reflexio, l’anàlisi, el benestar dels alumnes i en potenciar les seves capacitats intel·lectuals.

La gratuïtat de tot el sistema escolar obligatori referent a:

-Fotocopies escolars.

-Llibres de Lectura (ja estarien a l’aula)

-Material: No seria individualitzat, sinó que es compartiria.

-El material pedagògic elaborat pels Mestres.

-Les sortides escolars.

Etc.

Menjador escolar gratuït per a totes les famílies amb vulnerabilitat económica o que visquin lluny de l’escola.

Transport escolar gratuït per a totes les famílies que visquin lluny de l’escola.

Reduir el nombre d’alumnes per aula.

Augmentar el número del professorat per atendre els alumnes amb dificultats especials.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviso: la responsabilidad del contenido de esta entrada es pura y únicamente competente a su autor.